Có thể đặt tên trường trung cấp theo chất lượng, đẳng cấp

Đây là nội dung trong nguyên tắc đặt tên trường trung cấp theo Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH quy định về Điều lệ trường trung cấp được ban hành ngày 28/12/2016.

 

Theo đó, nguyên tắc đặt tên tiếng Việt trường trung cấp cần có các cụm từ xác định:

  • Tên gọi trường: Trường trung cấp;
  • Loại hình, lĩnh vực hoặc ngành đào tạo chính (nếu cần);
  • Tên địa phương, tên danh nhân văn hóa, tên danh nhân lịch sử, tên cá nhân, tên tổ chức;
  • Chất lượng, đẳng cấp (nếu cần);

Đồng thời, việc đặt tên trường trung cấp còn phải đảm bảo các nguyên tắc:

  • Không đặt trùng tên với trường trung cấp đã thành lập trước đó.
  • Tên giao dịch quốc tế phải đúng nghĩa tiếng Việt và không gây nhầm lẫn.
  • Tên bằng tiếng Việt của trường được ghi trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, con dấu, các văn bản, giấy tờ giao dịch của trường và được gắn tại trụ sở chính, phân hiệu của trường.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định về nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức quản lý, hoạt động đào tạo, quan hệ giữa nhà trường với doanh nghiệp của trường trung cấp.

Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 15/02/2017, bãi bỏ Quyết định 52/2008/QĐ-BLĐTBXH.

Gởi câu hỏi

664

Văn bản liên quan