Công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Anh Tú

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 1361/QĐ-BTTTT về việc công bố “Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông”.

 

Theo đó, tại Quyết định này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố bộ thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực tương ứng với từng cấp, cụ thể như sau:

  • Đối với cấp Trung ương, bao gồm các lĩnh vực: Bưu chính; viễn thông và internet; tần số vô tuyến điện; phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; công nghệ thông tin, điện tử; báo chí; xuất bản, in và phát hành;

  • Đối với cấp Tỉnh, bao gồm các lĩnh vực sau: Bưu chính; phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; báo chí; xuất bản, in và phát hành;

  • Đối với cấp Huyện, chỉ có lĩnh vực: Xuất bản, in và phát hành.

Xem chi tiết bộ thủ tục này tại Quyết định 1361/QĐ-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày 16/08/2018.

Gởi câu hỏi

365

Văn bản liên quan