Công bố các TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi hành án dân sự

Công bố các TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi hành án dân sự
Thu Ba

Mới đây, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 1328/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này là các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp, cụ thể gồm:

  • Thủ tục hành chính cấp trung ương: Giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự; Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (lần 1); Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (lần 2);

  • Thủ tục hành chính cấp tỉnh và cấp huyện: Yêu cầu thi hành án dân sự; Nhận tài sản đã kê biên để trừ vào tiền được thi hành án; Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên; Đề nghị miễn, giảm phí thi hành án; Đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án; Xác nhận kết quả thi hành án; Giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự; Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự.

Chi tiết các thủ tục xem tại: Quyết định 1328/QĐ-BTP có hiệu lực từ ngày 01/6/2020.

Gởi câu hỏi

202

Văn bản liên quan