Công bố giá dịch vụ KCB tại bệnh viện Nhà nước

Ngày 15/3/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 02/2017/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh (KCB) và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KCB trong một số trường hợp.

 

Theo đó, mức giá dịch vụ KCB quy định tại Thông tư này áp dụng cho các đối tượng sau:

  • Các cơ sở KCB của Nhà nước;
  • Người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế (BHYT);
  • Người bệnh có thẻ BHYT nhưng đi KCB hoặc sử dụng các dịch vụ KCB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT;
  • Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Giá dịch vụ khám bệnh tối đa (gồm chi phí trực tiếp và tiền lương) tại các cơ sở KCB như sau:

  • Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I: 39.000 đồng;
  • Bệnh viện hạng II: 35.000 đồng;
  • Bệnh viện hạng III: 31.000 đồng;
  • Bệnh viện hạng IV, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã: 29.000 đồng;
  • Khám sức khỏe lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ; khám cấp giấy chứng thương (trừ xét nghiệm, X-quang): 120.000 đồng.

Thông tư 02/2017/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/6/2017.

Gởi câu hỏi

400

Văn bản liên quan