Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ
Thùy Trâm

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 2218/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của BGTVT.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định 2218/QĐ-BGTVT thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Tróng đó, đáng chú ý, từ ngày 16/12/2020, theo Quyết định này, trình tự cấp Giấy phép loại A, E hoặc giấy phép loại B, C, F, G lần đầu trong năm được giải quyết như sau:

  • Cơ quan cấp phép tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra; trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp phép thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung chưa đầy đủ hoặc cần sửa đổi đến tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

  • Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định, cơ quan cấp phép cấp giấy phép vận tải theo thẩm quyền;

  • Sau khi cấp giấy phép vận tải loại F, G lần đầu trong năm, Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo danh sách phương tiện vận tải đã được cấp phép đến Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng.

Chi tiết xem thêm tại Quyết định 2218/QĐ-BGTVT, có hiệu lực từ ngày 16/12/2020.

Gởi câu hỏi

139

Văn bản liên quan