Công chức, viên chức có điện thoại thông minh đều phải cài Bluezone

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone.

Theo đó, sau khi trao đổi, thống nhất ý kiến với Bộ Y tế về việc triển khai ứng dụng Bluezone trên phạm vi toàn quốc để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ TTTT đã xác định 10 biện pháp tuyên truyền để triển khai, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện. Cụ thể như sau:

  • Các cơ quan nhà nước vận động tuyên truyền phòng dịch, yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nếu có điện thoại thông minh thì phải cài đặt Bluezone. Cơ quan, đơn vị cử người ghi nhận các hoạt động ra vào trụ sở, yêu cầu mọi người đến làm việc biết, cài đặt và chạy ứng dụng;

  • Chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố đi từng nhà phát tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng;

  • Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ phát động phong trào cài đặt và hỗ trợ người dân cài Bluezone;

  • Các cơ sở đào tạo yêu cầu học sinh, sinh viên có điện thoại di động thông minh cài đặt cho mình và cho người thân;

  • Hiển thị thông báo đề nghị cài đặt Bluezone và thông tin hướng dẫn cài đặt trên các kênh wifi công cộng, bến tàu xe, sân bay, bến cảng, phương tiện giao thông vận tải. Khách du lịch đến địa bàn cần nhận được ngay thông báo cài đặt Bluezone trên điện thoại;

Xem chi tiết tại: Công văn 2841/BTTTT-THH được ban hành ngày 01/8/2020.

Gởi câu hỏi

405

Văn bản liên quan