Công chức, viên chức phải kê khai Phiếu bổ sung lý lịch vào tháng 12 hàng năm

Công chức, viên chức phải kê khai Phiếu bổ sung lý lịch vào tháng 12 hàng năm
Đức Thảo

Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn 4547/LĐTBXH-TCCB về việc thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức.

Theo đó, thực hiện Thông tư 11/2012/TT-BNVThông tư 07/2012/TT-BNV, Bộ LĐTBXH yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo triển khai việc bổ sung hồ sơ công chức, viên chức năm 2020 đối với công chức, viên chức và người lao động như sau:

  • Tháng 12 hàng năm, công chức, viên chức và người lao động phải kê khai Phiếu bổ sung lý lịch những thông tin phát sinh hoặc thay đổi có liên quan đến bản thân, quan hệ gia đình và xã hội trong năm;

  • Nộp cho bộ phận tổ chức cán bộ của đơn vị để bổ sung vào hồ sơ gốc bản sao đã được chứng thực trong thời gian 03 tháng tính đến thời điểm bổ sung: các văn bằng, chứng chỉ, tài liệu phát sinh thuộc thành phần hồ sơ theo quy định (nếu có);

  • Trường hợp có các thông tin phát sinh nhưng công chức, viên chức và người lao động không kê khai hoặc có kê khai nhưng không đầy đủ, không chính xác hoặc kê khai không trung thực thì công chức, viên chức và người lao động phải chịu trách nhiệm cá nhân trước cơ quan quản lý, sử dụng công chức, viên chức và người lao động và trước pháp luật.

Chi tiết xem tại Công văn 4547/LĐTBXH-TCCB được ban hành ngày 20/11/2020. 

Gởi câu hỏi

224

Văn bản liên quan