Công khai danh mục điểm chi trả BHXH của 63 tỉnh thành trên cả nước

Công khai danh mục điểm chi trả BHXH của 63 tỉnh thành trên cả nước
Lê Trang

Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn 3799/BHXH-TCKT về thực hiện chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp.

 

Theo đó, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phải đăng tải công khai Danh mục điểm chi trả của 63 tỉnh, thành trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; đồng thời thực hiện một số nội dung khác như: 

  • Hoàn thiện phần mềm nghiệp vụ, liên thông với cơ quan BHXH thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp; chỉ đạo Bưu điện tỉnh phối hợp cơ quan BHXH thực hiện quy trình chi trả theo hướng dẫn tại Quyết định 166/QĐ-BHXHCông văn 1314/BHXH-TCKT. Báo cáo kết quả thực hiện về BHXH Việt Nam trước ngày 31/10/2019;

  • Trước ngày 25/10/2019, chuyển Danh mục điểm chi trả chi tiết đến từng tổ chi trả, xã, phường, thị trấn, trên toàn quốc cho BHXH Việt Nam theo đúng quy định tại Điểm 7.4 Khoản 3 Điều 2 Quyết định 166/QĐ-BHXH và Khoản 1 Điều 4 Hợp đồng dịch vụ 86/2019/BHXHVN-TCTBĐVN.

Xem chi tiết tại Công văn 3799/BHXH-TCKT có hiệu lực từ 10/10/2019.

Gởi câu hỏi

290

Văn bản liên quan