Công nhận phán quyết giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định EVIPA

Công nhận phán quyết giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định EVIPA
Thu Ba

Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 113/2020/QH14 về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên Minh Châu Âu và các nước thành viên Liên Minh Châu Âu.

Theo đó, tại Nghị quyết này quy định việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết chung thẩm về nghĩa vụ tài chính do cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư ban hành theo quy định tại Mục B Chương 3 Hiệp định EVIPA như sau:

  • Phán quyết được ban hành trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực hoặc trong một thời gian dài hơn theo quyết định của Uỷ ban thành lập theo Điều 4.1 của Hiệp định đối với bị đơn là CHXHCN Việt Nam được coi như phán quyết của Trọng tài nước ngoài;

  • Phán quyết được ban hành sau thời hạn nêu trên đối với bị đơn là CHXHCN Việt Nam được công nhận như bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án Việt Nam;

  • Kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực, Phán quyết được ban hành đối với bị đơn là Liên minh châu Âu hoặc nước thành viên Liên minh châu Âu được công nhận như bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án Việt Nam;

Chi tiết xem tại Nghị quyết 113/2020/QH14 được thông qua ngày 18/6/2020.

Gởi câu hỏi

108

Văn bản liên quan