Công văn 1540: Chưa triển khai cấp Hộ chiếu điện tử cho người Việt

Công văn 1540: Chưa triển khai cấp Hộ chiếu điện tử cho người Việt
Nguyễn Trinh

Mới đây, Bộ Công an đã có Công văn 1540/BCA-V19 về việc xử lý phản ánh, kiến nghị của công ty CP học thuật thông minh gửi Văn phòng Chính phủ.

 

Theo đó, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu, xem xét và trả lời như sau:

  • Qua công tác kiểm tra, rà soát, BCA nhận thấy Trang thông tin thị thực điện tử của Cục Quản lý XN cảnh không có lỗi dịch cơ bản và đã chuyển tải đúng nội dung tiếng Việt. Vì vậy, Cục Quản lý XN cảnh vẫn giữ nguyên nội dung dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh trên Trang thông tin thị thực điện tử hiện nay;

  • BCA hiện đang duy trì vận hành đồng thời cả 02 tên miền của Cổng, tiếng Việt là https://xuatnhapcanh.gov.vn, tiếng Anh là https://immigration.gov.vn, đã có 02 triệu lượt truy cập và không có gì trở ngại;

  • Trong điều kiện hiện nay chưa thể triển khai việc cấp Hộ chiếu điện tử và sử dụng “e-gate” để kiểm soát XN cảnh nhanh cho người Việt ngay được, BCA hiện đang chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu để triển khai theo lộ trình thích hợp.

Công văn 1540/BCA-V19 ban hành ngày 05/7/2018. 

Gởi câu hỏi

236

Văn bản liên quan