Công văn 1604: Phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động thư viện

Công văn 1604: Phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động thư viện
Nguyễn Trinh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Công văn 1604/BVHTTDL-TV về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động thư viện trong tình hình mới.

Theo đó, Bộ đề nghị các Sở trực thuộc hướng dẫn hệ thống thư viện công cộng tại địa phương như sau:

  • Nghiêm túc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch: Bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại các điểm phục vụ người đọc; người làm công tác thư viện và người đọc thường xuyên rửa tay bằng xã phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc,…;

  • Tiếp tục góp phần và thúc đẩy công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các tài liệu về phòng, chống dịch Covid-19 cho các đối tượng người đọc tại thư viện, ngoài thư viện và trên không gian mạng;

  • Đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ trực tuyến, bao gồm: cung cấp thông tin, hỗ trợ đọc sách, báo điện tử; giới thiệu sách, đặc biệt là các tài liệu số của thư viện,…;

Chi tiết xem tại Công văn 1604/BVHTTDL-TV ban hành ngày 28/4/2020.

Gởi câu hỏi

107

Văn bản liên quan