Công văn 3041: Hướng dẫn thực hiện tiêu chí hộ nghèo

Công văn 3041: Hướng dẫn thực hiện tiêu chí hộ nghèo
Nguyễn Trinh

Mới đây, Bộ LĐTBXH đã có Công văn 3401/LĐTBXH-VPQGGN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hướng dẫn thực hiện tiêu chí Hộ nghèo tại Quyết định 691/QĐ-TTg về tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020.

 

Theo đó:

  • Hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định: Được thực hiện theo quy định tại Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH;

  • Hộ nghèo do bệnh hiểm nghèo: Danh mục bệnh hiểm nghèo thực hiện theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP;

  • Hộ nghèo do tai nạn rủi ro bất khả kháng: Quy trình xét bổ sung hộ nghèo do tai nạn rủi ro bất khả kháng quy định tại Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH.

Lưu ý, trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại công văn được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản mới ban hành.

Xem chi tiết tại Công văn 3401/LĐTBXH-VPQGGN ban hành ngày 17/8/2018.

Gởi câu hỏi

466

Văn bản liên quan