Công văn 4996: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về bảo hiểm y tế

Công văn 4996: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về bảo hiểm y tế
Thúy Trang

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn 4996/BHXH-CSYT về việc triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

 

Theo đó, một số quy định nổi bật tại Công văn 4996 như sau:

  • Đổi một số mã và mức hưởng đối với một số đối tượng;

  • Bổ sung mã đối tượng và mã mức hưởng BHYT cho các đối tượng mới tham gia BHYT. Cụ thể về mã đối tượng và mức hưởng thay đổi quy định tại Bảng đính kèm theo Công văn;

  • Các trường hợp không thanh toán chi phí vận chuyển gồm: Chuyển từ tuyến xã lên tuyến huyện; chuyển từ tuyến xã lên tuyến tỉnh; chuyển từ tuyến xã lên tuyến trung ương; chuyển từ tuyến tỉnh lên tuyến trung ương; chuyển ngang tuyến; chuyển từ tuyến trên về tuyến dưới;

  • Trường hợp khám chữa bệnh từ ngày 01/12/2018, điều trị ngoại trú, nội trú trước ngày 01/12/2018 nhưng kết thúc đợt điều trị hoặc ra viện từ ngày 01/12/2018 thì thực hiện hưởng BHYT theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Xem nội dung chi tiết tại Công văn 4996/BHXH-CSYT được ban hành ngày 29/11/2018.

Gởi câu hỏi

318

Văn bản liên quan