Công văn 713: Hướng dẫn đổi mã hưởng BHYT theo Nghị định 146

Công văn 713: Hướng dẫn đổi mã hưởng BHYT theo Nghị định 146
Kim Linh

Mới đây, BHXH Việt Nam đã có Công văn 713/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đổi mã hưởng BHYT theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP đối với đối tượng mang mã CK, CB, KC.

 

Theo đó, BHXH Việt Nam hướng dẫn việc đổi mã hưởng BHYT đối với các đối tượng là Người tham gia kháng chiến, Người có công với cách mạng và Cựu chiến binh cụ thể như sau:

  • Đối với một số Người tham gia kháng chiến được hưởng trợ cấp và được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến thuộc đối tượng Người có công với cách mạng thì mức hưởng BHYT theo Người có công với cách mạng (mã hưởng BHYT là 2);

  • Đối với một số Người tham gia kháng chiến được hưởng trợ cấp và toàn bộ Người tham gia kháng chiến được hưởng trợ cấp theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg là Cựu chiến binh theo Khoản 2 Điều 2 Nghị định 150/2006/NĐ-CP thì mức hưởng BHYT theo đối tượng Cựu chiến binh (mã hưởng BHYT là 2).

Xem chi tiết tại Công văn 713/BHXH-CSYT được ban hành ngày 11/3/2019.

Gởi câu hỏi

909

Văn bản liên quan