Công văn 7402/TCHQ-GSQL: Hướng dẫn nộp hồ sơ phế liệu nhập khẩu

Công văn 7402/TCHQ-GSQL: Hướng dẫn nộp hồ sơ phế liệu nhập khẩu
Toàn Trung

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 7402/TCHQ-GSQL hướng dẫn Nghị định 40/2019/NĐ-CP về nhập khẩu phế liệu.

Theo đó, hiện nay, Cổng thông tin điện tử quốc gia chưa có chức năng để doanh nghiệp gửi hồ sơ phế liệu nhập khẩu và chức năng để cơ quan hải quan vào xem thông tin, do đó, doanh nghiệp sẽ khai thông tin và nộp các chứng từ điện tử của hồ sơ phế liệu nhập khẩu thông qua Hệ thống dữ liệu điện tử Hải quan. 

Các đơn vị hướng dẫn người khai hải quan thực hiện khai các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan điện tử và gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định tại Khoản 34 Điều 3 (thay thế Điều 60) Nghị định 40/2019/NĐ-CP (trừ tờ khai hải quan) cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan.

Trong quá trình triển khai thực hiện thủ tục hải quan đối với phế liệu nhập khẩu, trường hợp phát hiện công chức hải quan có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm chậm quá trình giải quyết thông quan hàng hóa, tùy theo mức độ vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

Xem chi tiết tại: Công văn 7402/TCHQ-GSQL được ban hành ngày 27/11/2019.

Gởi câu hỏi

1,366

Văn bản liên quan