COVID-19: Tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

COVID-19: Tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Lê Hải

Ngày 10/8/2020, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 2533/BHXH-BT về việc tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Theo đó, tại Công văn 2533, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn việc tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất như sau:

  • Đối với người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nay vẫn còn gặp khó khăn thì tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ này, tối đa đến hết tháng 12/2020;

  • Đối với người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã đảm bảo đủ các điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (lần đầu) theo hướng dẫn tại Công  văn 1511/LĐTBXH-BHXH thì thực hiện theo quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trước đây của BHXH, tối đa đến hết tháng 12/2020;

  • Thẩm quyền, hồ sơ thủ tục và trình tự thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH.

Chi tiết xem tại Công văn 2533/BHXH-BT, được ban hành ngày 10/8/2020.

Gởi câu hỏi

875

Văn bản liên quan