Đã có Công văn hướng dẫn về đánh giá trường mầm non

Mới đây, Bộ GDĐT đã có Công văn 5942/BGDĐT-QLCL gửi các cở sở giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non.

 

Theo đó, để xác định đúng, đủ nội hàm (yêu cầu) của từng chỉ báo, tiêu chí cần lưu ý:

  • Chỉ báo, tiêu chí thường có những từ, cụm từ quan trọng có ý nghĩa như là “từ khóa”;

  • Mỗi chỉ báo, tiêu chí có một hặc nhiều nội hàm;

  • Cần xác định nội hàm của từng chỉ báo tiêu chí theo các quy định nào của một chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục và thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia;

  • Đối chiếu “Mục tiêu cụ thể” của nhà trường liên quan đến nội hàm chỉ báo, tiêu chí.

Trên cơ sở đã xác định đúng, đủ nội hàm chỉ báo, tiêu chí, nhóm công tác hoặc cá nhân sẽ phân tích tiêu chí để tìm những minh chứng cần thu thập, nơi thu thập và ghi vào Phiếu xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng tiêu chí.

Xem thêm nội dung hướng dẫn chi tiết tại Công văn 5942/BGDĐT-QLCL được ban hành ngày 28/12/2018.

Gởi câu hỏi

1,013

Văn bản liên quan