Đã có Hướng dẫn mới về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

 Đã có Hướng dẫn mới về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Bảo Ngọc

Vừa qua, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn 06-HD/BTCTW về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Theo đó, thống nhất lấy tuổi nghỉ hưu thực tế của cán bộ theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019Nghị định 135/2020/NĐ-CP để làm căn cứ xác định điều kiện về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Thời điểm tính và cách tính tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử như sau:

- Thời điểm tính: Là thời điểm cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ có thẩm quyền (Ban Tổ chức Trung ương đối với trường hợp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, vụ tổ chức cán bộ...đối với trường hợp không thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý) nhận được tờ trình và hồ sơ nhân sự theo quy định.

- Cách tính: Lấy tuổi nghỉ hưu thực tế của cán bộ trừ đi tuổi của cán bộ tại thời điểm được đề nghị bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lần đầu vào vị trí lãnh đạo, quản lý nếu còn đủ 5 năm trở lên thì đủ điều kiện về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (chức vụ có thời hạn bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử là 5 năm).

Tuổi bổ nhiệm đối với cán bộ trong lực lượng vũ trang thực hiện theo Luật sĩ quan QĐND Việt NamLuật CAND.

Hướng dẫn 06-HD/BTCTW ban hành ngày 26/7/2021.

Gởi câu hỏi

1

Văn bản liên quan