Đã có Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

Đã có Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường
Bảo Ngọc

Ngày 10/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Theo đó, quy định khu vực phải được điều tra, đánh giá, phân loại chất lượng môi trường đất bao gồm:

- Khu vực bị nhiễm độc hóa chất trong chiến tranh;

- Khu vực có khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, kho chứa hóa chất, kho chứa thuốc bảo vệ thực vật, làng nghề đã đóng cửa hoặc di dời;

- Khu vực có cơ sở sản xuất đã đóng cửa hoặc di dời thuộc một trong các loại hình sau:

+ Khai thác, chế biến khoáng sản độc hại, khoáng sản kim loại;

+ Chế biến khoáng sản có sử dụng hóa chất độc hại;

+ Sản xuất gang, thép, luyện kim (trừ cán, kéo, đúc từ phôi nguyên liệu);

+ Sản xuất hoá chất vô cơ cơ bản (trừ khí công nghiệp), phân bón vô cơ (trừ phối trộn, sang chiết, đóng gói), thuốc bảo vệ thực vật hóa học (trừ phối trộn, sang chiết);

+ Lọc, hóa dầu; nhiệt điện (trừ sử dụng khí, dầu DO);

+ Tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại; có công đoạn mạ, làm sạch bề mặt kim loại bằng hóa chất nguy hiểm;

+ Sản xuất pin, ắc quy;

- Khu vực ô nhiễm hóa chất, ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật.

Nghị định 08/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/01/2022.

Gởi câu hỏi

Văn bản liên quan