Đã có Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Đã có Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Nguyễn Trinh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Theo đó, tại Điều 10 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định việc tuyển dụng công chức thông qua hình thức xét tuyển do cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định và được thực hiện riêng đối với từng nhóm đối tượng sau đây:

  • Người cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

  • Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học;

  • Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

Bên cạnh đó, tại Điều 11 Nghị định 138/2020/NĐ-CP cũng quy định xét tuyển công chức sẽ được thực hiện theo 2 vòng như sau:

  • Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2;

  • Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Chi tiết xem thêm tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01/12/2020.

Gởi câu hỏi

308

Văn bản liên quan