Đã có quy định về mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip

Đã có quy định về mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip
Lê Hải

Mới đây, Bộ Công An đã ban hành Thông tư 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân, có hiệu lực từ ngày 23/01/2021.

Theo đó, Thông tư 06/2021/TT-BCA quy định cụ thể về hình dáng, kích thước, nội dung, quy cách, ngôn ngữ khác, chất liệu thẻ Căn cước công dân (CCCD) như sau:

- Đối với hình dáng, kích thước thẻ CCCD: Thẻ CCCD có hình chữ nhật chiều rộng 53,98 mm ± 0,12 mm, chiều dài 85,6 mm ± 0,12 mm, độ dày 0,76 mm ± 0,08 mm, bốn góc được cắt tròn với bán kính r = 3,18 mm ± 0,3 m.

- Nội dung thẻ CCCD quy định mặt trước thẻ CCCD gồm các thông tin sau:

  • Bên trái, từ trên xuống: Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đường kính 12 mm; ảnh của người được cấp thẻ CCCD cỡ 20 x 30 mm; Có giá trị đến/Date of expiry;

  • Bên phải, từ trên xuống: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM; Independence - Freedom - Happiness; dòng chữ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/Citizen Identity Card; biểu tượng chíp; mã QR; Số/No; Họ và tên/Full name; Ngày sinh/Date of birth; Giới tính/Sex; Quốc tịch/Nationality; Quê quán/Place of origin; Nơi thường trú/Place of residence;

- ….

Chi tiết xem tại Thông tư 06/2021/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 23/01/2021.

Gởi câu hỏi

90

Văn bản liên quan