Đã có Quy trình mới về bán và cấp lẻ hóa đơn tại các Chi cục Thuế

Đã có Quy trình mới về bán và cấp lẻ hóa đơn tại các Chi cục Thuế
Lê Hải

Mới đây, Tổng cục thuế đã có Quyết định 829/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn.

 

Theo đó, khi cơ quan thuế bán, cấp lẻ hóa đơn thì bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải thực hiện theo quy trình sau:

  • Bước 1: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh kê khai, xác định các khoản thuế, phí phải nộp;

  • Bước 2: Thực hiện đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi sổ nhận hồ sơ tại ứng dụng quản lý hồ sơ;

  • Bước 3: Lập Tờ trình đề nghị bán hóa đơn lẻ, trình Lãnh đạo Chi cục Thuế phê duyệt Tờ trình ngay trong ngày làm việc;

  • Bước 4: Chuyển bản gốc Tờ khai thuế gửi Bộ phận Kê khai và Kế toán thuế để cập nhật thông tin;

  • Bước 5: Đối chiếu chứng từ với Tờ trình đề nghị bán hóa đơn;

  • Bước 6: Chuyển toàn bộ hồ sơ kèm theo bản chụp Tờ khai Thuế và bản chụp Tờ trình đến Bộ phận Ấn chỉ.

Xem chi tiết quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn của các bộ phận khác tại Quyết định 829/QĐ-TCT, có hiệu lực từ ngày 16/4/2018.

Quy trình mới về bán, cấp lẻ hóa đơn tại Chi cục Thuế

Gởi câu hỏi

1,346

Văn bản liên quan