Đã có văn bản hợp nhất Bộ luật Lao động 2012

Ngày 10/12/2018, Văn phòng Quốc hội đã ban hành Văn bản hợp nhất 52/VBHN-VPQH hợp nhất Bộ luật Lao động 2012.

 

Theo đó, văn bản hợp nhất này đã hợp nhất nội dung của 03 văn bản sau đây:

Văn bản hợp nhất này sẽ giúp người đọc thuận tiện theo dõi những nội dung đã được sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Lao động 2012 mà không cần phải theo dõi đồng thời cả tất cả các văn bản như trước đây.

Xem nội dung chi tiết tại văn bản hợp nhất 52/VBHN-VPQH được ban hành ngày 10/12/2018.

Gởi câu hỏi

481

Văn bản liên quan