Đã có VB hợp nhất Luật Đất đai và VB hợp nhất Luật bảo hiểm y tế

Đã có VB hợp nhất Luật Đất đai và VB hợp nhất Luật bảo hiểm y tế
Nguyễn Trinh

Ngày 10/12/2018, Văn phòng Quốc hội đã chính thức ban hành Văn bản hợp nhất Luật Đất đai 21/VBHN-VPQH và Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế 46/VBHN-VPQH.

 

Theo đó, Văn bản hợp nhất Luật Đất đai được hợp nhất từ 02 Luật:

Cũng trong ngày 10/12/2018, Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế cũng được ban hành với việc hợp nhất 05 văn bản:

Những Văn bản hợp nhất này sẽ giúp người đọc thuận tiện theo dõi những nội dung đã được sửa đổi, bổ sung mà không cần phải theo dõi đồng thời cả tất cả các văn bản như trước đây.

Xem thêm nội dung chi tiết tại Văn bản hợp nhất 21/VBHN-VPQHVăn bản hợp nhất 46/VBHN-VPQH được ban hành ngày 10/12/2018.

Gởi câu hỏi

847

Văn bản liên quan