Đã quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp

Đã quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp
Nguyễn Trinh

Mới đây, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, tại Nghị quyết này, Quốc hội quyết định, trong điều kiện bình thường, dự kiến ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là Chủ nhật, ngày 23/5/2021.

Có thể thấy, việc Quốc hội quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội là phù hợp với quy định tại Khoản 1, Điều 4, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015. Bên cạnh đó, Điều 5 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 cũng quy định: “Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử.

Chi tiết xem tại Nghị quyết 133/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021.

Gởi câu hỏi

91

Văn bản liên quan