Đăng kiểm viên thực tập phải trải qua 5 công đoạn kiểm tra

Đây là một trong những yêu cầu về tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới quy định tại Thông tư 51/2016/TT-BGTVT hướng dẫn Nghị định 63/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

 

Theo đó, đăng kiểm viên trong thời gian thực tập nghiệp vụ phải thực tập 05 công đoạn kiểm tra phương tiện trên dây chuyền kiểm định sau:

  • Công đoạn 1: Lập hồ sơ phương tiện và kiểm tra nhận dạng, tổng quát;
  • Công đoạn 2: Kiểm tra phần trên của phương tiện;
  • Công đoạn 3: Kiểm tra hiệu quả phanh và trượt ngang;
  • Công đoạn 4: Kiểm tra môi trường;
  • Công đoạn 5: Kiểm tra phần dưới của phương tiện.

Các công đoạn nêu trên là yếu tố để đánh giá và cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới cho đăng kiểm viên thực tập.

Ngoài ra, ban hành kèm theo Thông tư 51 còn có các Phụ lục báo cáo thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới.

Xem chi tiết Thông tư 51/2016/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/3/2017, thay thế Thông tư 27/2013/TT-BGTVT; Thông tư 72/2014/TT-BGTVT; Thông tư 11/2009/TT-BGTVTThông tư 59/2013/TT-BGTVT.

Gởi câu hỏi

551

Văn bản liên quan