Danh mục 195 quy định có lợi cho người phạm tội theo BLHS 2015

Tòa án nhân dân Tối cao vừa ban hành Công văn 276/TANDTC-PC hướng dẫn áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội (NPT) của Bộ luật hình sự (BLHS) 2015. Theo đó:

 

  • Các quy định có lợi cho NPT của BLHS 2015 và các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) 2015 để thi hành các quy định có lợi cho NPT theo BLHS 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016;
  • Quy định có lợi cho NPT của BLHS 2015 gồm quy định về:
    • Xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng;
    • Quy định một hình phạt nhẹ hơn, một tình tiết giảm nhẹ mới;
    • Mở rộng phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện, xóa án tích;
    • Các quy định có lợi khác cho người phạm tội.

Ngoài ra, Công văn còn đề cập đến các quy định về thủ tục tố tụng theo BLTTHS 2015 để thi hành các quy định có lợi cho NPT của BLHS 2015.

Xem chi tiết 195 quy định có lợi cho NPT tại danh mục ban hành kèm theo Công văn 276/TANDTC-PC ngày 13/9/2016.

Gởi câu hỏi

4,090

Văn bản liên quan