Danh mục 257 quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, vùng, tỉnh

Danh mục 257 quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, vùng, tỉnh
Thanh Lâm

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 110/NQ-CP ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

Theo đó, ban hành kèm theo Nghị quyết này là Danh mục gồm 257 quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, đơn cử gồm:

  • Quy hoạch mạng lưới phòng chống ung thư giai đoạn 2009 – 2020;

  • Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020;

  • Quy hoạch trạm trực canh cảnh báo sóng thần;

  • Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam dến năm 2020;

  • Quy hoạch phát triển hệ thống y tế Công an nhân dân đến năm 2020;

  • Quy hoạch chi tiết đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông;

  • Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020;

Chi tiết Danh mục xem tại Nghị quyết 110/NQ-CP có hiệu lực từ 02/12/2019.

Gởi câu hỏi

256

Văn bản liên quan