Danh mục bí mật nhà nước độ Mật lĩnh vực lao động và xã hội

Danh mục bí mật nhà nước độ Mật lĩnh vực lao động và xã hội
Lê Hải

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định 1451/QĐ-TTg, trong đó liệt kê 7 nội dung được xem là bí mật nhà nước độ Mật trong lĩnh vực lao động và xã hội.

Cụ thể, theo Điều 1 Quyết định 1451/QĐ-TTg7 nội dung thuộc Danh mục bí mật nhà nước độ Mật gồm:

  • Báo cáo có nội dung phản ánh, đánh giá về hoạt động lợi dụng đối thoại dân chủ, nhân quyền nhằm can thiệp, tác động gây sức ép đối với Việt Nam về chính trị, đối ngoại, kinh tế;

  • Báo cáo, văn bản của Bộ LĐTBXH về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng lớn đến chính sách kinh tế - xã hội trình BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, TTCP, BCĐ Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công chưa công khai;

  • Báo cáo, văn bản có nội dung phản ánh, đánh giá về tình hình phức tạp của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có ảnh hưởng đến chính trị, đối ngoại hoặc định hướng phát triển kinh tế - xã hội;

  • Báo cáo, văn bản có nội dung phản ánh, đánh giá về tình hình phức tạp của người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có ảnh hưởng đến chính trị, đối ngoại, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội;

  • ...

Xem chi tiết tại: Quyết định 1451/QĐ-TTg, được kí ban hành ngày 24/9/2020.

Gởi câu hỏi

209

Văn bản liên quan