Danh mục bí mật nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực xây dựng

Danh mục bí mật nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực xây dựng
Hải Thanh

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1494/QĐ-TTg Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng.

Theo đó, bí mật nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực xây dựng gồm:

  • Kết quả kiểm định, xác minh sự cố đối với công trình xây dựng thuộc dự án quan trọng quốc gia, công trình xây dựng có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ chưa công khai;

  • Báo cáo định kỳ, đột xuất gửi Thủ tướng Chính phủ về chất lượng các công trình xây dựng thuộc dự án quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp do Thủ tướng Chính phủ giao Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu. 

Ngoài ra, bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: Kế hoạch sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng đặc biệt phục vụ các công trình phòng thủ quốc phòng, công trình quân sự phục vụ trực tiếp chiến đấu, phòng thủ biên giới, vùng trời, vùng biển, hải đảo của Tổ quốc chưa công khai.

Chi tiết xem tại Quyết định 1494/QĐ-TTg có hiệu lực từ 02/10/2020.

Gởi câu hỏi

264

Văn bản liên quan