Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê

Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê
Thu Ba

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1141/QĐ-TTg, kèm theo đó là Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê.

Theo đó, Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê được quy định như sau:

 • Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: Kế hoạch đầu tư, báo cáo tình hình chiến lược triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư trong phòng thủ đất nước cấp chiến lược, chiến dịch, cấp bộ, ngành.

 • Bí mật nhà nước độ Mật gồm:

  • Kế hoạch đầu tư, báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư trong phòng thủ đất nước cấp chiến thuật;

  • Danh mục dự án, báo cáo thuyết minh về đầu tư công, phân bổ ngân sách thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội chưa công khai;

  • Quyết định phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội chưa công khai;

  • Quyết định phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa công khai;

  • Quyết định phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các dự án tại nước ngoài của Bộ Ngoại giao chưa công khai.

 Chi tiết xem tại: Quyết định 1441/QĐ-TTg, được ban hành ngày 23/9/2020.

Gởi câu hỏi

63

Văn bản liên quan