Danh mục chất ma túy và các tiền chất năm 2018

Danh mục chất ma túy và các tiền chất năm 2018
Đoan Trinh

Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2018/NĐ-CP quy định danh mục chất ma túy và các tiền chất.

 

Các danh mục cụ thể bao gồm:

  • Danh mục I: Các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội;

  • Danh mục II: Các chất ma túy được hạn chế dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế;

  • Danh mục III: Các chất ma túy được dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm học hoặc trong lĩnh vực y tế, thú y;

  • Danh mục IV: Các tiền chất sử dụng vì mục đích quốc phòng, an ninh; sử dụng trong lĩnh vực thú y.

Đối với các chất mới chưa có trong danh mục chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định này thì Bộ Công an chủ trì trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung.

Nghị định 73/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2018, thay thế Nghị định 82/2013/NĐ-CPNghị định 126/2015/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

1,767

Văn bản liên quan