Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách của NHNN

Theo Quyết định 2431/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, Danh mục dịch vụ sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bao gồm:

 

  • Danh mục dịch vụ sự nghiệp công Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí gồm: Dịch vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ lĩnh vực ngân hàng - tài chính;
  • Danh mục dịch vụ sự nghiệp công Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí theo lộ trình tính giá dịch vụ công:
    • Dịch vụ đào tạo dài hạn nguồn nhân lực cho xã hội về kinh tế, tiền tệ, ngân hàng;
    • Nhóm dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về tiền tệ, ngân hàng cho công chức, viên chức thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
    • Nhóm dịch vụ xuất bản về báo, tạp chí phục vụ thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực ngân hàng.

Xem chi tiết tại Quyết định 2431/QĐ-TTg ngày 13/12/2016.

Gởi câu hỏi

440

Văn bản liên quan