Danh mục phế liệu được phép NK từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Danh mục phế liệu được phép NK từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
Lê Hải

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 28/2020/QĐ-TTg về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định 28 là Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Ngoài ra, Quyết định này quy định về lộ trình đối với một số loại phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất đến hết ngày 31/12/2021 như sau:

  • Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Loại khác, kể cả phế liệu và vụn thừa chưa phân loại (mã HS 4707.90.00);

  • Xỉ hạt (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép (xỉ hạt lò cao gồm: xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện gang, sắt, thép) (mã HS 2618.00.00).

Lưu ý: Các loại phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài theo Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật được tiếp tục nhập khẩu đến hết hiệu lực của Giấy xác nhận.

Chi tiết xem tại Quyết định 28/2020/QĐ-TTg có hiệu lực từ 15/11/2020.

Gởi câu hỏi

170

Văn bản liên quan