Danh mục thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định từ 01/6/2020

Danh mục thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt  buộc kiểm định từ 01/6/2020
Nguyễn Trinh

Mới đây, Bộ TTTT đã ban hành Thông tư 08/2020/TT-BTTTT Ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này là Danh mục thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định, cụ thể gồm:

  • Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (áp dụng đối với các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng mà trong bán kính 100m có công trình xây dựng trong đó có người sinh sống, làm việc và có hiệu độ cao của mép dưới thấp nhất của các anten và độ cao tính tới nóc, mặt bằng cao nhất của các công trình xây dựng này nhỏ hơn 28m);

  • Đài phát thanh (áp dụng đối với các đài phát thanh có công suất phát cực đại từ 150W trở lên);

  • Đài truyền hình (áp dụng đối với các đài truyền hình có công suất phát cực đại từ 150W trở lên).

Lưu ý: Chu kỳ kiểm định của các thiết bị nêu trên là 05 năm tính từ ngày cấp GCN kiểm định.

Xem thêm: Thông tư 08/2020/TT-BTTTT có hiệu lực từ 01/6/2020.

Gởi câu hỏi

212

Văn bản liên quan