Danh mục thông tin, dữ liệu trong giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng

Danh mục thông tin, dữ liệu trong giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng
Nguyễn Trinh

Thông tư 12/2019/TT-BXD về hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng được ban hành ngày 26/12/2019.

Theo đó, danh mục thông tin, dữ liệu trong lĩnh vực định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng được quy định như sau:

  • Các thông tin, dữ liệu về định mức xây dựng gồm: Định mức sử dụng vật liệu, định mức năng suất lao động, định mức năng suất máy và thiết bị thi công, định mức dự toán XD công trình…;

  • Các thông tin, dữ liệu về giá XD gồm: Suất vốn đầu tư và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình, giá VLXD, đơn giá nhân công XD, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, đơn giá XD công trình;

  • Các thông tin, dữ liệu về chỉ số giá xây dựng;

  • Các thông tin, dữ liệu về dự án đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng: Thông tin dự án, tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá trúng thầu, giá hợp đồng…;

Chi tiết xem tại Thông tư 12/2019/TT-BXD, có hiệu lực từ 15/02/2020.

Gởi câu hỏi

179

Văn bản liên quan