Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Bộ Y tế ban hành Thông tư 20/2017/TT-BYT hướng dẫn chi tiết Luật DượcNghị định 54/2017/NĐ-CP về thuốc và nguyên liệu thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

 

Theo đó, quy định các Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt như:

  • Danh mục 43 dược chất gây nghiện (Phụ lục I);
  • Danh mục 70 dược chất hướng thần (Phụ lục II);
  • Danh mục 8 tiền chất dùng làm thuốc (Phụ lục III);
  • Danh mục 60 thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thủy sản, thú y, chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam (Phụ lục VII).
  • Và các Phụ lục IV, V, VI về Bảng giới hạn nồng độ, hàm lượng dược chất, tiền chất dùng làm thuốc tương ứng.

Ngoài ra, Thông tư 20 còn quy định về hoạt động bảo quản, sản xuất, pha chế, cấp phát, sử dụng, hủy, giao nhận, vận chuyển, báo cáo đối với các loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

Xem chi tiết Danh mục tại các Phụ lục đính kèm Thông tư 20/2017/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/7/2017, thay thế Thông tư 19/2014/TT-BYT.

Gởi câu hỏi

8,422

Văn bản liên quan