Danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

Danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
Thu Ba

Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 457/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này là danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế, đơn cử:

  • Nghị định 23-HĐBT ban hành 5 điều lệ: khám bệnh, chữa bệnh bằng y học dân tộc, thuốc phòng bệnh chữa bệnh; điều lệ vệ sinh; khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng; thanh tra nhà nước về y tế;

  • Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;

  • Thông tư 01/2010/TT-BYT quy định trình tự trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính;

  • Thông tư 22/2014/TT-BYT quy định việc soạn thảo, ban hành và tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế;

  • Thông tư 09/2016/TT-BYT ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục  thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá;

  • Thông tư 47/2017/TT-BYT ban hành Danh mục các hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam;

Chi tiết xem thêm tại Quyết định 457/QĐ-BYT, có hiệu lực từ ngày 22/01/2021.

Gởi câu hỏi

86

Văn bản liên quan