Danh sách các đơn vị không được cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C

Danh sách các đơn vị không được cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C
Lê Hải

Cục Quản lý chất lượng - Bộ GDĐT vừa ban hành Thông báo 973/QLCL-QLVBCC về Danh sách các đơn vị phải dừng tổ chức kiếm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

 

Theo đó, Thông báo đã chỉ ra 42 đơn vị phải dừng việc tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và 6 đơn vị phải dừng việc tổ chức kiểm tra, sát  hạch, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng cùng thời gian dừng cụ thể. Trong đó, đơn cử các đơn vị dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ (A, B, C) bao gồm:

  • Trường ĐH Nguyễn Trãi: Dừng từ ngày 30/7/2019;

  • Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà: Dừng từ ngày 15/8/2019;

  • Trường ĐH Kinh Bắc: Dừng từ ngày 16/8/2019;

  • Các Trung tâm GDNN - GDTX Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Dũng, Lạng Giang, Tân Yên, Hiệp Hòa, Việt Yên (Do Sở GDĐT Bắc Giang quản lý): Dừng từ ngày14/8/2019;

  • Các Trung tâm GDNN - GDTX Bá Thước, Đông Sơn, Hà Trung, Hoằng Hóa, Nông Cống, Như Thanh, Quảng Xương, Tĩnh Gia, Thành phố Thanh Hóa, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Yên Định (do Sở GDĐT Thanh Hóa quản lý): Dừng từ ngày 29/8/2019;

Xem đầy đủ danh sách tên các đơn vị tại Thông báo 973/QLCL-QLVBCC ban hành ngày 30/8/2019.

Gởi câu hỏi

1,360

Văn bản liên quan