Danh sách cửa khẩu nhập được làm thủ tục hải quan từ ngày 01/9/2019

Danh sách cửa khẩu nhập được làm thủ tục hải quan từ ngày 01/9/2019
Anh Tú

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 23/2019/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

 

Theo đó, trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu có nhiều chủng loại (thuộc Danh mục và không thuộc Danh mục tại Quyết định 23), chung vận đơn thì phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập. Danh sách cửa khẩu nhập để làm thủ tục hải quan bao gồm:

  • Đối với phương thức vận tải đường biển, đường hàng không: Cảng biển, cảng hàng không nơi hàng hóa được dỡ xuống hoặc cảng biển, cảng hàng không ghi trên vận đơn nơi hàng hóa được chuyển đến.

  • Đối với phương thức vận tải đường sắt: Ga đường sắt liên vận quốc tế ở biên giới.

  • Đối với phương thức vận tải đường bộ, đường sông: Cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính nơi hàng hóa nhập đi vào lãnh thổ VN.

  • Đối với hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chỉ định cửa khẩu nhập khẩu thì cửa khẩu nhập được thực hiện theo Luật Quản lý ngoại thương.

Xem thêm các nội dung tại Quyết định 23/2019/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

Gởi câu hỏi

389

Văn bản liên quan