Đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp ít nhất là 08 tiếng

Đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp ít nhất là 08 tiếng
Duy Thịnh

Mới đây, Bộ Công thương ban hành Thông tư 10/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

 

Theo đó, đưa ra các quy định liên quan đến việc đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp. Cụ thể:

- Chương trình đào tạo sẽ do cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp ban hành và đảm bảo các yêu cầu:

 • Thời lượng đào tạo ít nhất là 08 tiếng;
 • Khung chương trình đào tạo gồm 5 phần: (Chi tiết xem tại Phụ lục 1 đính kèm)
  • Phần I: Tổng quan về bán hàng đa cấp;
  • Phần II: Pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;
  • Phần III: Quy tắc đạo đức nghề nghiệp bán hàng đa cấp;
  • Phần IV: Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
  • Phần V: Pháp luật về quảng cáo.

- Bài kiểm tra kiến thức pháp luật (trắc nghiệm hoặc tự luận) được làm trong thời gian tối thiểu 60 phút;

- Điểm kiểm tra được chấm theo thang điểm 100. Lưu ý: Bài thi dưới 90 điểm (trắc nghiệm) và dưới 75 điểm (tự luận) được xem là không đạt yêu cầu.

Thông tư 10/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 15/7/2018.

Gởi câu hỏi

325

Văn bản liên quan