Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để góp phần phục hồi, phát triển KT - XH

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để góp phần phục hồi, phát triển KT - XH
Hải Thanh

Đây là nội dung chính được quy định tại Công văn 1259/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, được ban hành ngày 17/9/2020.

Theo đó, tại Công văn 1259, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh việc tập trung thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng trong nước, xuất khẩu và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để góp phần sớm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

  • Bám sát yêu cầu thực tiễn để tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh;

  • Thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng, trong đó đặc biệt chú trọng thị trường trong nước gần 100 triệu dân và có biện pháp phù hợp, hiệu quả để duy trì, phát triển các thị trường xuất khẩu;

  • Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là nguồn vốn ODA;

  • Thực hiện hiệu quả hơn nữa các chính sách hỗ trợ người lao động, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống người dân;

Xem chi tiết tại Công văn 1259/TTg-KTTH, ban hành ngày 17/9/2020.

Gởi câu hỏi

145

Văn bản liên quan