Đẩy nhanh tiến độ triển khai hiệu quả các gói hỗ trợ an sinh xã hội

Đẩy nhanh tiến độ triển khai hiệu quả các gói hỗ trợ an sinh xã hội
Thu Ba

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị quyết 91/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2020 được ban hành ngày 11/6/2020.

Theo đó, trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2020 tổ chức vào ngày 2/6/2020, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, tiếp tục nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép", không được chủ quan, kiểm soát tốt dịch Covid-19, thực hiện quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2020.

Đồng thời, Chính phủ cũng yêu cầu tiếp tục theo dõi sát tình hình thế giới, khu vực, nhất là các đối tác lớn, và trong nước, chủ động có đối sách, giải pháp kịp thời. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai hiệu quả các gói hỗ trợ an sinh xã hội, tín dụng và tài khóa cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Xem chi tiết tại: Nghị quyết 91/NQ-CP có hiệu lực từ 11/6/2020.

Gởi câu hỏi

110

Văn bản liên quan