Đề thi, đáp án tuyển chọn công chức, viên chức là bí mật nhà nước

Đề thi, đáp án tuyển chọn công chức, viên chức là bí mật nhà nước
Phú Thịnh

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước được ban hành ngày 15/11/2018.

 

Theo đó, đề thi, đáp án thi tuyển chọn lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, nâng ngạch công chức, viên chức là một trong những bí mật nhà nước thuộc thông tin về tổ chức, cán bộ.

Ngoài ra, một số thông tin được xem là bí mật nhà nước nổi bật được quy định tại Luật này như sau:

  • Thông tin về khởi tố; công tác điều tra, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, xét xử, thi hành án hình sự;

  • Đề thi, đáp án và thông tin liên quan đến việc tổ chức kỳ thi cấp quốc gia;

  • Thông tin bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước;

  • Thông tin về hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

  • Tình hình phức tạp về lao động, trẻ em, tệ nạn xã hội, bình đẳng giới;

Xem nội dung chi tiết tại Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước 2018 có hiệu lực ngày 01/7/2020.

Gởi câu hỏi

465

Văn bản liên quan