Đến năm 2020, 100% trường học có công trình cấp nước sạch

Đây là một trong những nội dung của mục tiêu phát triển hạ tầng kinh tế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định 1600/QĐ-TTg.

 

Theo đó, hướng dẫn thực hiện về nội dung hoàn chỉnh các công trình đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, đến năm 2020:

  • 95% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 60% sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế;
  • 100% trường học (điểm trường chính) và trạm Y tế xã có công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.

Ngoài ra, Chương trình còn đề cập nội dung xây dựng, cải tạo, nâng cấp về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các trạm y tế xã, ưu tiên các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, xã hải đảo, các xã thuộc vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn; đến năm 2020, có 90% trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

Quyết định 1600/QĐ-TTg có hiệu lực từ 16/8/2016, thay thế Quyết định 800/QĐ-TTg năm 2010 và Quyết định 695/QĐ-TTg năm 2012; đồng thời bãi bỏ toàn bộ các văn bản trước đây trái với quy định tại Quyết định này.

Gởi câu hỏi

540

Văn bản liên quan