Đến năm 2021 phải thực hiện quản lý phân phối thuốc bằng phần mềm máy tính

Đến năm 2021 phải thực hiện quản lý phân phối thuốc bằng phần mềm máy tính
Lê Hải

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 9/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2018/TT-BYT quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Theo đó, Thông tư này quy định đến ngày 01/01/2021 phải hoàn thành các công việc sau:

- Cơ sở phân phối thuốc phải có thiết bị, máy tính kết nối internet và thực hiện quản lý hoạt động phân phối thuốc bằng phần mềm máy tính, thực hiện kết nối mạng, bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả, nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra. Có cơ chế chuyển thông tin việc mua bán thuốc, chất lượng thuốc giữa nhà cung cấp với khách hàng cũng như việc chuyển giao thông tin cho cơ quan quản lý liên quan khi được yêu cầu;

- Cơ sở phân phối nguyên liệu làm thuốc phải có thiết bị, máy tính kết nối internet và thực hiện quản lý hoạt động phân phối bằng phần mềm máy tính, thực hiện kết nối mạng, bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả, nguồn gốc mua vào, bán ra. Có cơ chế chuyển thông tin việc mua bán nguyên liệu giữa nhà cung cấp với khách hàng cũng như việc chuyển giao thông tin cho cơ quan quản lý liên quan khi được yêu cầu.

Chi tiết xem tại Thông tư 9/2020/TT-BYT có hiệu lực từ 25/7/2020.

Gởi câu hỏi

138

Văn bản liên quan