Đến năm 2030, 70% viên chức phải đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên

Đến năm 2030, 70% viên chức phải đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên
Bích Hoa

Đây là mục tiêu cụ thể được quy định tại Quyết định 1659/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030”.

>>>XEM THÊM: Sắp tới, sẽ hoàn thiện quy định về chứng chỉ ngoại ngữ đối với giáo viên

 BẢNG LƯƠNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỪ 01/7/2020

Theo đó, tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cả về số lượng và chất lượng cho đội ngũ CBCCVC đảm bảo hết năm 2030 phải:

  • 60% cán bộ, công chức ở Trung ương; 35% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện ở địa phương đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành (trong đó tập trung vào CBCC lãnh đạo từ cấp phòng trở lên dưới 40 tuổi);

  • 70% viên chức và 60% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành;

  • 30% cán bộ, công chức cấp xã và 25% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi công tác tại địa bàn hoặc lĩnh vực có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành.

Chi tiết lộ trình thực hiện xem tại Quyết định 1659/QĐ-TTg có hiệu lực từ 19/11/2019.

Gởi câu hỏi

10,280

Văn bản liên quan