Địa điểm tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo trong CAND

Địa điểm tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo trong CAND
Bảo Ngọc

Ngày 20/10/2021, Bộ Công an ban hành Thông tư 98/2021/TT-BCA quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân.

Theo đó, quy định địa điểm tiếp công dân như sau:

- Bộ Công an bố trí địa điểm tiếp công dân tại Hà Nội, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện gồm: thiết bị ghi âm, ghi hình, máy tính, máy in, điện thoại, sổ, sách,...có lực lượng Cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ nơi có tổ chức thanh tra; Công an cấp tỉnh bố trí địa điểm tiếp công dân, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện cần thiết như trên.

- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ nơi không có tổ chức thanh tra và đơn vị thuộc Công an cấp tỉnh có chung trụ sở, báo cáo Thủ trưởng cấp trên trực tiếp để bố trí địa điểm tiếp công dân chung hoặc riêng.

- Công an cấp huyện; Công an cấp xã bố trí địa điểm bảo đảm cơ sở vật chất cần thiết phục vụ việc tiếp công dân...

Lưu ý: Địa điểm tiếp công dân của công an các cấp phải bố trí tại vị trí thuận lợi; có gắn biển “ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN” theo quy định; phải niêm yết công khai họ tên, cấp bậc, chức vụ, lịch tiếp công dân; có tủ sách pháp luật để công dân tham khảo...

Xem chi tiết tại Thông tư 98/2021/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 03/12/2021 và thay thế Thông tư 30/2015/TT-BCA.

Gởi câu hỏi

Văn bản liên quan