Dịch vụ vũ trường, karaoke chính thức được mở cửa từ 10/6/2020

Dịch vụ vũ trường, karaoke chính thức được mở cửa từ 10/6/2020
Nguyễn Trinh

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông báo 203/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, sau khi nghe báo cáo của BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19, ý kiến của các Phó Thủ tướng và các đại biểu dự họp, TTCP có ý kiến chỉ đạo như sau:

  • Đồng ý cho mở lại các dịch vụ vũ trường, karaoke. Bộ Công an lưu ý có biện pháp ngăn ngừa, chấn chỉnh một số hành vi lệch lạc, vi phạm pháp luật có nguy cơ cao xảy ra khi mở lại các dịch vụ này (như sử dụng ma túy);

  • Giao BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19 công bố các vùng, địa bàn an toàn để từng bước mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế và có hướng dẫn cụ thể việc cách ly các đối tượng nhập cảnh qua các chuyến bay này;

  • Triển khai Chương trình kích cầu du lịch nội địa;

  • Chỉ đạo thúc đẩy việc đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tại các nước, địa bàn an toàn, sẵn sàng tiếp nhận lao động là người Việt Nam;

Chi tiết xem tại Thông báo 203/TB-VPCP, có hiệu lực từ 10/6/2020.

Gởi câu hỏi

550

Văn bản liên quan