Điểm mới các Luật, Bộ Luật có hiệu lực từ 01/01/2018 (Phần 1)

Điểm mới các Luật, Bộ Luật có hiệu lực từ 01/01/2018 (Phần 1)
Thanh Nhã

Từ 01/01/2018 có rất nhiều Luật mới bắt đầu có hiệu lực. Trong bài viết này, Thư Ký Luật xin điểm qua một số điểm mới nổi bật về lĩnh vực ngoại thương, doanh nghiệp và du lịch.

 

 1. Bãi bỏ nhiều điều khoản của Luật Thương mại 2005 từ 01/01/2018

Luật Quản lý ngoại thương 2017 sẽ bãi bỏ nhiều điều khoản của Luật Thương mại 2005 liên quan đến các vấn đề ngoại thương, xuất nhập khẩu hàng hóa. Các điều khoản của Luật Thương mại 2005 bị bãi bỏ như sau:

 • Khoản 3 Ðiều 28 về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá;

 • Khoản 3 Ðiều 29 về tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hoá;

 • Khoản 3 Ðiều 30 về chuyển khẩu hàng hoá;

 • Điều 31 về áp dụng các biện pháp khẩn cấp đối với hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế;

 • Điều 33 về giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá và quy tắc xuất xứ hàng hóa;

 • Điều 242 về quyền quá cảnh hàng hóa;

 • Điều 243 về tuyến đường quá cảnh;

 • Điều 244 về quá cảnh bằng đường hàng không;

 • Điều 245 về giám sát hàng hóa quá cảnh;

 • Điều 246 về thời gian quá cảnh;

 • Điều 247 về hàng hoá quá cảnh tiêu thụ tại Việt Nam.

Xem chi tiết Luật Quản lý ngoại thương 2017 có hiệu lực từ 01/01/2018.

 

 1. Quy định cụ thể về Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch là nội dung mới trong Luật Du lịch 2017 được Quốc hội khóa XIV ban hành ngày 19/6/2017.

Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, do Thủ tướng Chính phủ thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động.

Mục đích thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch gồm:

 • Xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài;

 • Hỗ trợ nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm du lịch;

 • Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch;

 • Hỗ trợ hoạt động truyền thông du lịch trong cộng đồng.

Xem thêm các nội dung khác của Luật Du lịch 2017 có hiệu lực từ 01/01/2018 thay thế Luật Du lịch 2005.

 

 1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ thông tin, tư vấn pháp lý

Đây là nội dung nằm trong Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 được Quốc hội ban hành ngày 12/6/2017.

Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được các Cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội hỗ trợ các thông tin sau đây:

 • Thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

 • Thông tin chỉ dẫn kinh doanh; thông tin về tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp;

 • Các thông tin khác theo nhu cầu của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Doanh nghiệp nhỏ và vừa còn được miễn, giảm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên do các Bộ, Cơ quan ngang Bộ xây dựng; Được hỗ trợ pháp lý, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật.

Xem chi tiết Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 có hiệu lực từ 01/01/2018.

... Tiếp tục cập nhật

 

Gởi câu hỏi

1,922